Gạch cổ thời Pháp

230,000₫

Mô tả

Đây là loại gạch cổ được lấy trực tiếp từ các công trình tháo dỡ nhà cổ, nhà cũ.

Công ty chúng tôi thu mua các viên gạch cổ mang về cắt ra ốp trang trí.

Bình luận

Sản phẩm khác