35%
 Gạch vân đá 30x60cm chống trơn  Gạch vân đá 30x60cm chống trơn