50%
 Bàn cầu liền khối Platinum P.11.321  Bàn cầu liền khối Platinum P.11.321
50%
 Bàn cầu liền khối Platinum P.11.350  Bàn cầu liền khối Platinum P.11.350
50%
 Bồn cầu liền 1 khối Viglacera MK2  Bồn cầu liền 1 khối Viglacera MK2
50%
 Bồn cầu liền 1 khối Viglacera V199  Bồn cầu liền 1 khối Viglacera V199
50%
 Chậu rửa dương bàn Platinum P.23.350  Chậu rửa dương bàn Platinum P.23.350