Mô tả

Đá đồng chất 60x60
Nhà máy : Taicera, Đồng Nai
Loại 1 : 295.000đ/m2

Bề mặt : nhám sần 

Vân chạy theo chuỗi tự do : 7 vân khác nhau 


Bình luận

Sản phẩm khác