20%
 Gạch giả đá marble chất lượng  Gạch giả đá marble chất lượng
20%
 Gạch vân đá mờ màu kem 60x120cm  Gạch vân đá mờ màu kem 60x120cm
20%
 Gạch vân đá mờ màu kem vàng  Gạch vân đá mờ màu kem vàng