Gạch bông 20x20

210,000₫

Mô tả

Trong quá trình sản xuất gạch bông, những sản phẩm bị lỗi lem màu, hoa văn không sắc nét sẽ loại ra loại 2.

Khi có những đơn số lượng lớn xuất khẩu, loại 2 không đạt chuẩn có vài chục m2 giảm giá cho công trình phù hợp.

Khi vào cuối quý, chúng tôi lại dọn kho loại 2, nhiều viên mẻ nhiều, dính dơ nhiều bán thanh lí cho khách lát sân hoặc kho, nó gọi là loại 3.

----------------------------------------------------------------------

- Hình ảnh trên là hàng loại 2 . Nhiều màu sắc phối ngẫu nhiên.

Bình luận

Sản phẩm khác